۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

سرگیجه


 در سرم ویولن می نوازند
و پیرمردی رو به رویم
                             با دختری هجده ساله می خندد
چندشم می شود
                      از زنده ماندن 
تلفن نمی زنم
                  به دوست 
نمی گویم
              حالم خوب نیست
ابلهی پرسید
                 چرا غمگینم؟
یکی آواز دروغ می خواند
زرنگ ها
            رژه می روند 
زیر لب
         فحش می دهم به هستی
من چرا
          یادم نمی رود 
من چرا
          یاد نمی گیرم از خبیث
خسته بودم
               آنروزها
شکسته ام این روزها
در زمین
           نه
              در هوا دفنم کنید 
آسمان همان است که می خندد
                                           به زمین
  

هیچ نظری موجود نیست: