۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

تشنه ها

دم نزن
جهان خواب است
هزار سال اينجا باران ببارد
باغ هاى سيب يزد
تشنه اند باز
دم نزن
با بيابان از نيلوفر نگو
تو هم پلك هايت سنگين است

لندن- مه ٢٠١٥

هیچ نظری موجود نیست: