۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

ما


اناالحق نگفته بر دار شدم

آه ای من

آه ای ما

ای رویای کودکی هایم

که حالا

اینجا

کابوس شده است

این ما

آه از ما

هیچ نظری موجود نیست: