۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

حقیقت
در سرم پیچیدی امشب 


چقدر ناگفته داریم


مرا ببر تا حقیقت


می‏دانم زیر آوار می‏مانی

می‏خواهم با هم بمیریم

شاید تولد را جبران کرده باشیم

هیچ نظری موجود نیست: