۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

ابراهیم


شاعر 
پیغامداری بود که به آتش افکندیم 
هیچ قتلگاهی
 اما 
گلستان نشد 

هیچ نظری موجود نیست: