۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

دوشاین همه ناتمام را

خوشه نچیده بی دوام را

این همه رفتن و در جای ماندن

این همه عطش ناکام را

کیست تا بردارد از دوش من

دوش من!
           بنگر ره بی انجام را... 
تیر ۱۳۷۹ خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست: