۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

چشم انداز بامدادی و تحریم نفت

گفتگویی کوتاه داشتم با برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی درباره دور زدن تحریم نفت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران.  این گفتگو ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ ضبط شده است.