۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

آن

پرواز
      بی پر 
درخت
      بی سر
مرگ 
     در بیابان

دونده
     بی نفس
زاییدن
      در قفس
شعر 
      بی زبان
نه من 
نه تو 
     همه آن
از گهواره تا گور
                 گریان

هیچ نظری موجود نیست: