۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

مرگ استاد؛ مصیبتی هزارباره


در زمانه ای زندگی می کنم که اخلاق را حاکمیت مدعی اخلاق گرایی از میان مردم رُفته و به زباله دانی دلالی و خوش خدمتی و نفاق و دروغگویی و حسد ورزی افکنده است.
هژمونی دولت مداخله جو تا زیر لحافِ ملت واخلاقِ دولتی سه دهه کار خود را کرده و جامعه ایران را از درون پوک ساخته است.
در چنین دورانی، مرگ ایرج گرگین که نه صرفا در فرهنگ سازی و بالابردن سطح کیفی رسانه فارسی زبان و خلاصه خدمت به جامعه نقش آفرین بود بلکه خود به روایت همکاران و آشنایانش نمونه ای از انسان مدرن و اخلاقی و با پرنسیب بوده، هزارباره مصیبت است.
دیدن برنامه افق در تلویزیون صدای آمریکا، مورخ نهم ژانویه و به ویژه دقت در سخنان خانم نازی عظیما را اول به خودم، سپس باز به خودم و سرآخر با شرمندگی به دیگری توصیه می کنم. شاید بیاموزیم.

هیچ نظری موجود نیست: