۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

حقیقت
در سرم پیچیدی امشب 


چقدر ناگفته داریم


مرا ببر تا حقیقت


می‏دانم زیر آوار می‏مانی

می‏خواهم با هم بمیریم

شاید تولد را جبران کرده باشیم

۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

ما


اناالحق نگفته بر دار شدم

آه ای من

آه ای ما

ای رویای کودکی هایم

که حالا

اینجا

کابوس شده است

این ما

آه از ما

۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

دیدار در خواب


خوابت را دیدم

دیشب

چادر جاگذاشته بودی

به سفر رفتی

دنبالت می‌دویدم

اشک

اشک ترجیع‏بند دیدار تو در خواب‏ است