۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

LYON EST CHARLI

در این صفحه می‌توانید تعدادی از عکس‌های تظاهرات لیون را که روز یکشنبه یازدهم ژانویه گرفتم ببینید. بخش اول عکس‌های این صفحه مربوط به پاریس است که نمی‌دانم دست‌رنج چه کسی یا کسانی است اما بخش دوم تظاهرات لیون را نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ هزار شهروند در آن شرکت کردند.  

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

زایش

زبان اگر داشت

شعر نمی‌نوشت

حرف می‌زد

حرفش را می‌زد

در آغوش واژه‌ها خوابید

مگر خود را بزاید