۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

جوانان چپ در دفاع از ازدواج همجنسگرایان

همزمان با برپایی تظاهرات علیه اعطای حق فرزندخواندگی به همجنسگرایان در لیون، عده ای از جوانان چپ رادیکال و نزدیک به حزب جدید ضد سرمایه داری -ظاهرا بدون اطلاع رسانی قبلی به پلیس- اقدام به برپایی راهپیمایی کردند.
برای بزرگ تر دیدن تصاویر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه

The farmers demonstration in Lyon

تظاهرات کشاورزان رون آلپ و اعتراض به دولت سوسیالیست فرانسه در لیون. خشونت پلیس ما را کشت، دُرست مثل غم لبنان.