۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

چشم انداز بامدادی و تحریم نفت

گفتگویی کوتاه داشتم با برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی درباره دور زدن تحریم نفت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران.  این گفتگو ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ ضبط شده است.

۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

یادگار


هیچکس در قاب نیست

و جا نمازی که یادگار مادربزرگ بود
                                            پوسید

اینجا
     همه تنها نشسته اند

و بسیاری نگهبان تارهای عنکبوت آویزان از سقف

و من آواره ام
تهران - به گمانم ۱۳۷۷ خورشیدی

۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

دوشاین همه ناتمام را

خوشه نچیده بی دوام را

این همه رفتن و در جای ماندن

این همه عطش ناکام را

کیست تا بردارد از دوش من

دوش من!
           بنگر ره بی انجام را... 
تیر ۱۳۷۹ خورشیدی