۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

سرگیجه


 در سرم ویولن می نوازند
و پیرمردی رو به رویم
                             با دختری هجده ساله می خندد
چندشم می شود
                      از زنده ماندن 
تلفن نمی زنم
                  به دوست 
نمی گویم
              حالم خوب نیست

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

از رنجى كه مى كشم

اين است و جز این نيست مطلق بى منطق مليت. من محكومم به رنجى ابدى كه زاده سرزمين ايرانم. من ايرانى هستم و ايرانى بودنم نه پنهان كردنى است و نه انكار شدنى و نه مايه فخر. من نه مى خواهم و نه مى توانم كه ديگرى باشم و نه توهم نژادپرستانه آريايى - ايرانى و شووينيسم فارس برايم ارزش است. من فقط رنج مى كشم مادر. من فقط رنج مى كشم. هر كجا كه باشم سهم من رنج است چون ايرانى هستم. پس زنده باد ايرانى كه هنر نزد اوست و بس!

۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

سلطان قلب ها


محمود احمدی نژاد، یکی از محبوب ترین شخصیت های ایرانی است چراکه میلیون ها غیرایرانی را در جهان به قهقه انداخته است. ویدئوی بالا برنامه ای است از یکی از تلویزیون های اسپانیا. این منولوگ طنز، الهام گرفته از پاسخ های مضحک احمدی نژاد به خبرنگاران است.