۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

تظاهرات در لیون - 1

رکود اقتصادی در اروپا سبب شده است که این قاره سبز مدام شاهد برپایی تظاهرات و اعتصاب باشد.
دوم اکتبر تظاهراتی در ادامه این روند در شهر لیون واقع در جنوب شرقی فرانسه صورت گرفت. تظاهراتی که اتحادیه کارگران فرانسه به همراه احزاب دست چپی این کشور آن را برنامه ریزی کرده بودند. در این تظاهرات هزاران نفر از کارمندان دولت، کارگران و بازنشسته ها شرکت کردند. در این صفحه سری نخست عکس هایی را که از این راهپیمایی اعتراضی گرفته ام می بینید.+ تعدادی از این عکس ها برای نخستین بار در وب سایت رادیو کوچه منتشر شد.

هیچ نظری موجود نیست: