۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

هست ها بى تو

شب است و شراب هست 

اين شهر هست هنوز
و اين مردم امشب همه خوب 

من هستم و
               غبار غربت نشسته در چشمم 

درخت ها تب دارند 
آواز مى‌خوانند
همه مست

هرچه مى‌گردم 
تو نيستى
همه جا زمستان است

هیچ نظری موجود نیست: